About Us Products Products





Our History

พีเอ็ม เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทผู้นำในด้านบริการระบบภาพ แสงและเสียง แบบครบวงจร ตลอดจนเทคนิคพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเพิ่มเติมให้แก่ชิ้นงานของลูกค้าที่มาใช้บริการพร้อมทั้งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการทำงานอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

จากประสบการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 บริษัทภาคภูมิใจที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระดับประเทศ และประสบความสำเร็จในการขยายตลาดสู่งานด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอนเสิร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราให้ความสำคัญกับการลงทุน และพัฒนาในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ตลอดจนวางแผนการขยายงานเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยเน้นให้บริษัทเป็นศูนย์กลางหลักด้านอุปกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน

เราสร้างและฝึกฝนทีมงานโดยคำนึงถึงการทำงานเป็นทีม ความปลอดภัยและการให้บริการที่ก่อให้เกิดการพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนั้นเรายังมีกระบวนการทำงานแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับทราบข้อมูลเบื้องต้น การสำรวจสถานที่จัดงาน การออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน รวมถึงการทดสอบเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั้นใจได้ว่ากระบวนการทำงานและคุณภาพของงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

 

PM Center is the leading company in providing comprehensive services for image visual system, lighting system, and audio sound system with special techniques to address our clients requirements. We specialize in presenting additional and creative ideas to serve their fundamental needs. We place great emphasis on pioneering novel innovations plus quality and high level standard performances on an international basis.

With experience since 1990, PM center is proud to have gained continued trust from various domestic clients. Our great achievements also include the expansion into the entertainment section, including concert both local and foreign artists, as well as conferences and contests.

Our priority is also given to constant investment and development in our equipment to create the best work that match with customer’s satisfaction. Additionally, the plan to expand our business into ASEAN countries is of equal importance, focusing on our company being the center in the ASEAN community.

Our qualified technical specialists have been trained for safety awareness, team-work spirit, and to work for client’s highest satisfaction. With the complete potential and highest discipline, we implement professional working system from retrieving basic information, site survey, unique system, and equipment design, and pre-production equipment testing. All the process aims to ensure that we will deliver highest service quality and fulfill each of our client’s satisfaction.

PM center remains steadfast in forming a creative organization as a community of quality team members in accordance with the healthy organization cultures at all times.



Vision & Mission

We are the top in ASEAN for integrated visual, light and sound system.  We produce the best visual effect for events, shows and fix-installations with world-class standard in every single element: equipment, technical skill, production and engineering plus keen attention in artistic perspective



Our Facilities

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนนวลจันทร์ โดยเป็นทั้งสำนักงาน คลังสินค้าที่มีระบบการบริหารคลังจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วย ทีมงานซัพพอร์ตตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ทดสอบ สาธิตและแนะนำอุปกรณ์ ด้านเทคนิคในสตูดิโอขนาด 14.5 x 18.5 x 7.5 เมตร นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี จากเจ้าของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 

PM Center Building is located at Nuanchan Road, PM Building is homed to our Office, Warehouse which is well categorized with systematically and efficiency inventory management with 24 hours service, While our 14.5 x 18.5 x 7.5 meter Studio is designed for product experiment, demonstration and introducing new technology. Moreover, our Production Training Center has been set up to provide technical knowledge from local and overseas to our staff as well as our clients.