About Us Products Products
Sparkular Machine

NEW PRODUCT 2017


SPARKULAR MACHINE


SFX ที่สามารถใช้ได้ทั้ง Indoor และ Outdoor สามารถจับได้ ไม่มีความร้อน ด้วยความสามารถของอุปกรณ์ควบคุมทำให้สามารถเลือกเล่นได้หลายรูปแบบ ทั้งให้ขึ้นพร้อมกันหรือไล่จากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย จากนอกเข้าใน ในออกนอก รวมทั้งควบคุมระดับความสูง ตั้งเวลาได้


Sparkular จะทำให้ event ของคุณมีสีสัน สนุกสนาน และปลอดภัยมากขึ้นMachine


Controller